Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 96 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.621 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 274.571 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.794 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 126.873 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 89.096 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.560 5

7. alice......again? 15 118.929 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 99.517 13

9. ảnh chế conan 5 239.942 46

10. ANTIDOTE 19 227.503 159

11. Attack On Avengers 1 71.803 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 92 33.406 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.459 3

14. Boruto 2 115.232 19

15. Bựa Nương 40 225.858 17

16. CAB Magazine 2012 1 64.008 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 58.135 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 84.222 29

19. Chii's Sweet Home 122 343.298 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 17.124 1

1 2 3 4 5