Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 202 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.715.778 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 283 1.956.787 157

3. Ngự Linh Thế Giới 566 8.454.186 964

4. Nguyên Tôn 483 3.162.736 309

5. Thiên Châu Biến 138 174.607 17

6. Tuyệt Thế Võ Thần 441 5.415.790 386

7. Vạn Giới Tiên Tung 400 3.532.549 390

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 305 2.749.241 240

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 41.662 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 26.427 2

11. Bách Luyện Thành Thần 820 10.593.809 1.383

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 38.683 4

13. Bộ Thiên Ca 67 420.293 258

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 19.638 3

15. Cao Đẳng Linh Hồn 202 461.414 59

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 730.916 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 165.399 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 461.348 4

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 440.865 59

20. CHIẾN ĐỈNH 314 303.949 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]